Dzień Gotyku Ceglanego 2022

Dzień Gotyku Ceglanego 2022

18.06.2022

18 czerwca 2022 r. to Dzień Gotyku Ceglanego!

Tego dnia liczni członkowie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego zapraszają na szczególne wydarzenia, ekskluzywne informacje i pasjonujące wycieczki.

Miasta członkowskie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego łączy wspólne dziedzictwo kulturowe, a więc średniowieczna architektura gotyku ceglanego w przeważającej części w regionie Bałtyku. Miasta te pragną przedstawić to dziedzictwo szerokiej publiczności europejskiej. Ważnym, wspólnym celem jest rozbudzenie entuzjazmu wśród ludzi do zachowania tego dziedzictwa kulturowego.

Dzień Gotyku Ceglanego, obchodzony co roku w trzecią sobotę czerwca, zwraca uwagę na dziedzictwo kulturowe gotyku ceglanego.
Okazją do obchodów 1. Dnia Gotyku Ceglanego w 2018 r. był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, który obchodzono w całej Europie pod hasłem “Sharing Heritage”. W Niemczech, Danii i Polsce Dzień Gotyku Ceglanego realizowany jest dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli ochrony zabytków, nauki, kościoła, turystyki i administracji i prze-prowadzany we współpracy z Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego.

Miasta uczestniczące oraz program zostaną ogłoszone od wiosny 2022 roku.