To hanzeatyckie miasto Stendal, gospodarcze, kulturalne i administracyjne centrum Starej Marchii, otrzymało prawa miejskie i handlowe ok. 1165 roku i do XV wieku przekształciło się w kwitnące miasto hanzeatyckie. W tym okresie powstały tu typowe, kościelne i świeckie budowle gotyku ceglanego, które dzisiaj widoczne są w panoramie miasta.

Stendal posiada dobrze zachowaną i odrestaurowaną starówkę, na terenie której znajdują się stare kamienice mieszczańskie również z czasów powstania miasta.