Wiodąca rola „królowej Hanzy“, którą Lubeka odgrywała przez kilka stuleci, widoczna jest jeszcze do dzisiaj w panoramie
miasta. Samostanowienie, władza i bogactwo wolnych mieszczan i kupców, znalazły odzwierciedlenie w budowlach ceglanego gotyku tego hanzeatyckiego miasta, które w roku 1987 zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przykładem może być tu zabytkowy rynek ze słynnym ratuszem i kościołem Mariackim – „matką wszystkich gotyckich kościołów”.

Lista budowli ceglanego gotyku w tym hanzeatyckim mieście jest długa. Każda z nich, ze swoją własną historią, zasługuje na uznanie. Mamy tu bowiem – obok takich sław jak brama Holstentor czy zabytkowy ratusz – budowle, które w prawdziwym tego słowa znaczeniu wyróżniają się na tle miejskiej panoramy, a w szczególności kościoły. Siedem wież to symbol światowego miasta, jakim była Lubeka: kościół Mariacki z podwójną wieżą, kościół pw. św. Piotra, Katedra, kościół pw. św. Jakuba oraz kościół pw. św. Idziego. Świątynie te są imponujące, lecz nie pokazują całego bogactwa miasta.