Z inicjatywy Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz), dzięki dwóm projektom europejskim i licznym inicjatywom aktywnych członków, w chwili obecnej Europejski Szlak Gotyku Ceglanego obejmuje miasta, regiony i budowle zlokalizowane przede wszystkim w południowej części obszaru bałtyckiego. W powiększonej Europie, po upływie kilkuset lat granice państwowe nie stanowią obecnie żadnego problemu dla podróżnych zainteresowanych kulturą. Dzięki temu dla odkrywców dostępne są fantastyczne cele wypraw po obu stronach niemieckich granic. Członkowie stowarzyszenia to ludzie świadomi wartości, znaczenia, a także potencjału kulturalno-turystycznego budowli gotyku ceglanego: łączą oni wysiłki w celu zwiększenia świadomości europejskiej opinii publicznej na temat swojego dziedzictwa kulturowego. Celem Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” jest wspieranie sztuki i kultury, nauki, edukacji i dialogu pomiędzy narodami. Odpowiedź na to stanowi rozwój zrównoważonej turystyki kulturowej na szlaku. Do priorytetów Stowarzyszenia należą:

  • utrzymanie i dalszy rozwój wytyczonego na gruncie kulturowo-historycznym Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego,
  • rejestrowanie i dokumentowanie zabytków budownictwa gotyku ceglanego wzdłuż tego szlaku,
  • przedstawianie historii i rozwoju europejskiego gotyku ceglanego oraz jego kontekstu budowlanego, artystycznego i kulturowo-historycznego,
  • prezentacja Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i jego zabytkowych budowli przed europejską opinią publiczną,
  • realizacja imprez o charakterze informacyjnym oraz związanych z europejskim gotykiem ceglanym pod względem kulturowo-historycznym działań i projektów,
  • koncepcja i realizacja działań dokształcających dla członków i zainteresowanych europejskim gotykiem ceglanym,
  • realizacja lokalnych, regionalnych i międzynarodowych publikacji, prezentacji i imprez w celu informowania o »Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego« oraz angażowanie lokalnych mieszkańców i aktorów, a także
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych, jak również wykorzystywanie mediów elektronicznych dla potrzeb europejskiego gotyku ceglanego.