Spotkanie marketingowe (Konferenz)

21.04.2021

Nasze spotkanie grupy roboczej na temat marketingu odbędzie się w środę 21 kwietnia 2021 r. w godzinach od 11:00 -15:00 online za pomocą aplikacji Zoom.

weiter lesen

Dzień Gotyku Ceglanego 2021 (Diverse)

19.06.2021

19 czerwca 2021 r. to Dzień Gotyku Ceglanego! Tego dnia liczni członkowie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego zapraszają na szczególne wydarzenia, ekskluzywne informacje i pasjonujące wycieczki. Miasta członkowskie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego łączy wspólne dziedzictwo kulturowe, a więc średniowieczna architektura gotyku ceglanego w przeważającej części w regionie Bałtyku. Miasta te pragną przedstawić to dziedzictwo szerokiej publiczności […]

weiter lesen

Walne Zgromadzenie Członków 2021 (Diverse)

15.09.2021

XV Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 roku w Neubrandenburg w Niemczech. Dalsze informacje zostaną ogłoszone.

weiter lesen