• Korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB)

  Miasta i instytucje

  • Marketing i promocja: dzięki członkostwu Państwa miasto, region lub instytucja oraz oferta turystyki kulturowej stają się częścią szerszej sieci. EuRoB wykorzystuje różne kanały marketingowe, takie jak przewodniki, ulotki, czasopisma, targi, informacje prasowe, a także media cyfrowe i społecznościowe, aby zwrócić uwagę na członków stowarzyszenia na arenie międzynarodowej.
  • Współpraca międzynarodowa: stowarzyszenie stanowi platformę wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami oraz wspiera współpracę przy wspólnych projektach.
  • Dostęp do wiedzy i badań naukowych: EuRoB jest ważnym źródłem badań naukowych i wiedzy w dziedzinie gotyku ceglanego. Jako członek sieci mają Państwo dostęp do szerokiego zakresu informacji, publikacji i szkoleń. Sieć może zaoferować swoim członkom wsparcie merytoryczne dla projektów i wydarzeń związanych z gotykiem ceglanym.
  • Promocja kultury i turystyki: EuRoB wspiera kulturę i turystykę w krajach członkowskich. Jako członek mogą Państwo czerpać z tego korzyści, prezentując swoje oferty kulturalne i turystyczne za pośrednictwem EuRoB.

  Osoby prywatne

  • Dostęp do informacji: jako członek stowarzyszenia otrzymują Państwo dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat gotyku ceglanego, jego znaczenia w Europie oraz możliwości podróżowania i dostępu do zabytków. Może to być korzystne zarówno przypadku zainteresowań prywatnych, jak i naukowych.
  • Doświadczenia kulturalne: EuRoB, jego członkowie i partnerzy współpracy regularnie organizują wydarzenia i działania kulturalne, takie jak na przykład wycieczki z przewodnikiem, warsztaty, koncerty i wystawy. Jako członek stowarzyszenia otrzymują Państwo ekskluzywne informacje i korzystają z bogatego programu kulturalnego.
  • Networking: EuRoB oferuje platformę do tworzenia sieci kontaktów osób zainteresowanych historią, architekturą i gotykiem ceglanym. Jako członek mogą Państwo poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach z różnych krajów i nawiązywać kontakty.
  • Wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego: jako członek mogą Państwo pomóc w kształtowaniu działań i grup roboczych stowarzyszenia. Poprzez członkostwo wspierają Państwo pracę EuRoB w celu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego w Europie.

  Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

  Jeżeli popierają Państwo cel i działania stowarzyszenia użyteczności publicznej Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz chcieliby Państwo wesprzeć nasz wkład na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego, mogą Państwo zostać członkiem wspierającym naszej organizacji jako osoba prywatna (składka w wysokości 40 EUR rocznie), przedsiębiorstwo lub stowarzyszenie.

  Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być korporacje prawa publicznego lub organizacje czy instytucje, których działalność ma charakter lokalny / komunalny. Wysokość rocznych składek członkowskich dla członków zwyczajnych jest zróżnicowana. Członkowie zwyczajni przyjmowani są na wniosek zarządu.

  Zapraszamy każde miasto i instytucję gotyku ceglanego oraz miłośników architektury gotyckiej do kontaktu i wstąpienia do naszego stowarzyszenia!

  W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z naszym statutem oraz regulaminem składek.

  Zostań członkiem


 • Tak, chcę zostać członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i niniejszym składam wniosek o przyjęcie. Mam świadomość tego, że członkostwo w Stowarzyszeniu Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oznacza konieczność płacenia składek (patrz regulamin składek). Być może konieczne będzie złożenie wniosku z własnoręcznym podpisem na formularzu.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią Oświadczenia o ochronie danych osobowych (po niemiecku).

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.