• Członkostwo w Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

  Jeżeli popierają Państwo cel i działania stowarzyszenia użyteczności publicznej Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz chcieliby Państwo wesprzeć nasz wkład na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego, mogą Państwo zostać członkiem wspierającym naszej organizacji jako osoba prywatna (składka w wysokości 40 EUR rocznie), przedsiębiorstwo lub stowarzyszenie.

  Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być korporacje prawa publicznego lub organizacje czy instytucje, których działalność ma charakter lokalny / komunalny. Wysokość rocznych składek członkowskich dla członków zwyczajnych jest zróżnicowana. Członkowie zwyczajni przyjmowani są na wniosek zarządu.

  W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z naszym statutem oraz regulaminem składek.

  Korzyści płynące z członkostwa

  Miasta i instytucje

  • międzynarodowa współpraca i działania marketingowe
  • doradztwo naukowe oraz wsparcie w zakresie turystyki kulturowej
  • współpraca w ramach międzynarodowego Dnia Gotyku Ceglanego
  • współpraca w grupie roboczej ds. marketingu oraz w grupie roboczej ds. nauki / cegły gotyckiej
  • interaktywne i interdyscyplinarne możliwości wymiany informacji z wszystkimi podmiotami związanymi z gotykiem ceglanym (kultura, administracja, ochrona zabytków, kościół, polityka)
  • obecność w przestrzeni publicznej jako silna wspólnota i krajobraz kulturowy, wspólna promocja i strategia (wzajemne wsparcie)
  • popularyzacja wiedzy na temat gotyku ceglanego
  • perspektywa paneuropejska: gotyk ceglany jako krajobraz kulturowy i wspólne dziedzictwo kulturowe
  • udział w organizowanych co roku w innym mieście bądź miejscowości na obszarze gotyku ceglanego zgromadzeniach członków, którym towarzyszy bogata oferta kulturalna
  • wspólne projekty, np. publikacje, opracowywanie propozycji wycieczek
  • pośrednictwo w wyszukiwaniu ekspertów, np. na potrzeby wystaw, publikacji, wycieczek z przewodnikiem, wykładów
  • priorytetowe, nieodpłatne zaopatrzenie w dowolną liczbę egzemplarzy naszego przewodnika
  • witryna internetowa i publikacje w trzech językach: angielskim, niemieckim i polskim

  Osoby prywatne

  • udział w organizowanych co roku w innym mieście bądź miejscowości na obszarze gotyku ceglanego zgromadzeniach członków, którym towarzyszy bogata oferta kulturalna (również w Danii i w Polsce)
  • współpraca w zespole roboczym ds. nauki / cegły gotyckiej oraz w zespole roboczym ds. marketingu (w Berlinie, różnych miastach i miejscowościach w obrębie zasięgu gotyku ceglanego albo online)
  • priorytetowe, nieodpłatne zaopatrzenie w dowolną liczbę egzemplarzy naszego przewodnika
  • pośrednictwo osób odpowiedzialnych za kontakt / wsparcie w związku z Państwa podróżą do świata gotyku ceglanego
  • ekskluzywne możliwości zwiedzania na miejscu (np. zamknięte wycieczki z przewodnikiem itp.)
  • współpraca przy działaniach Stowarzyszenia

  Zostań członkiem


 • Tak, chcę zostać członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i niniejszym składam wniosek o przyjęcie. Mam świadomość tego, że członkostwo w Stowarzyszeniu Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oznacza konieczność płacenia składek (patrz regulamin składek). Być może konieczne będzie złożenie wniosku z własnoręcznym podpisem na formularzu.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią Oświadczenia o ochronie danych osobowych (po niemiecku).

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.