• Członkostwo w Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

    Tutaj możesz zobaczyć nasz regulamin dotyczący składek i nasz statut.  • Tak, chcę zostać członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i ubiegam się o członkostwo w stowarzyszeniu.
    Mam świadomość, że członkostwo w Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego ma charakter uzupełniający (zobacz regulamin składek powyżej). Może być konieczne powtórzenie wniosku na formularzu z oryginalnym podpisem.

    Proszę zwrócić uwagę na naszą politykę prywatności (po niemiecku).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.