Eberswalde został nazwany „miastem lasu”, ponieważ wokół miasta rozciągają się ogromne kompleksy leśne. Kiedyś w Eberswalde znajdowała się duża Walcownia i przemysł metalowy, a dziś, dzięki studentom Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju, to tętniące bogatym życiem kulturalnym miasto.