Sprawozdanie z podróży jednego z członków wspierających

Sprawozdanie z podróży jednego z członków wspierających

Jako członek wspierający po raz pierwszy uczestniczyłem w zgromadzeniu członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EuRoB). Jechałem z Eifel przez Gotha, Bad Belzig (Hoher Fläming), Poczdam i Buberow do Neubrandenburga, a następnie przez Altentreptow, Burg Klempenow i Wismar do Lubeki. Cóż za bogactwo gotyku ceglanego!

Zamek Eisenhardt (XV w.) na obszarze Hoher Fläming wzniesiony został z zastosowaniem wątku gotyckiego. Taki sam wątek widoczny jest w murze pobliskiego posterunku policji (układ WGWG, powtarzany co dwie warstwy; W – wozówka, cegła układana i wmurowywana jest wzdłuż, G – główka, cegła wmurowywana jest w poprzek, widoczny jest jej krótszy bok), co jest niezwykłe w przypadku nowoczesnego budynku.

XVIII-wieczne mury Dzielnicy Holenderskiej w Poczdamie zostały wzniesione z wykorzystaniem nowoczesnego wątku krzyżowego (WGWG, powtarzane co cztery warstwy), natomiast „mur” Nowego Pałacu (także z XVIII w.) jest tylko namalowany! Szkoda, że Poczdam nie jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

W Neubrandenburgu dzięki Dirkowi Schumannowi dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat historii miasta oraz tego, jak na podstawie wiązań murów można odczytać różne etapy historii danej budowli: Kościół Mariacki z XIV w., obecnie służący jako sala koncertowa, na zewnątrz posiada wątek wendyjski (WWGWWG), natomiast wzniesione nieco później ściany wewnętrzne wykonane zostały z zastosowaniem wątku gotyckiego. Również w przypadku Bramy Frydlandzkiej (niem. Friedländer Tor) przedbramie musiało zostać wzniesione nieco później, prawdopodobnie dopiero w XV wieku, bowiem tu także zastosowany został wątek gotycki.

Leżąca kilkanaście kilometrów na północ od Neubrandenburga miejscowość Altentreptow posiada dwie bramy, których forma przywołuje na myśl Neubrandenburg. Wcześniej, nieco na północ od Oranienburga przejeżdżaliśmy przez miejscowość Buberow, w której wzniesiony z kamienia polnego XVI-wieczny wiejski kościół posiada wspaniały, przypominający bramy Neubrandenburga szczyt z czerwonej cegły.

Wismar: to, co zostało z Kościoła Mariackiego … wow! A obok kościół św. Jerzego – jeszcze stoi!!!

Następnie odwiedziliśmy Lubekę, gdzie podziwialiśmy m.in. Bramę Holsztyńską z XV wieku. Architekt miejski Hermann von Rode najwyraźniej czerpał inspirację z wzorców holenderskich – obok wiązania blokowego (warstwy WWW, następnie GGG, potem znowu WWW itd.) i wozówkowego (WWW, WWW, WWW) oglądaliśmy również wiązanie holenderskie (WGWG, następnie kilka warstw GGG i znowu WGWG).

Ogromnie dziękujemy organizatorom konferencji – Dr Edith Kowalski z Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oraz miastu Neubrandenburg.

Tekst: J. Swabey
Zdjęcie: Detal wschodniego szczytu Kościoła Mariackiego w Neubrandenburgu