W urokliwej dolinie rzeki Tanger około 1000 roku na terenie dawnego przedzamcza powstało miasteczko Tangermünde.
O ogromnym znaczeniu Tangermünde jako miasta hanzeatyckiego i drugiej rezydencji cesarza Karola IV świadczą jego zabytki gotyckie. Do dziś miasto zachowało swój średniowieczny charakter. Starówka miasta otoczona niemal w całości murami obronnymi z zachowanymi do dziś trzema brami. W centrum miasta znajdują się wspaniały ratusz i kościół pw. św. Stefana.