Myślibórz położony jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Myśliborskiego. Walorami gminy Myślibórz są jeziora, lasy i tereny chronionego krajobrazu. Z ponad 20 jezior największe jest Jezioro Myśliborskie, którego powierzchnia wynosi 617 ha. Myślibórz (niem. Soldin), obecnie miasto powiatowe, ulokowane w XIII wieku na prawie niemieckim, przez wieki główny ośrodek polityczny – stolica Nowej Marchii. Z tego okresu w mieście pozostało wiele wspaniałych zabytków. W 1933 roku w Pszczelniku pod Myśliborzem w trakcie lotu Nowy Jork-Kowno doszło do katastrofy, w której zginęli lotnicy litewscy S. Darius i S. Girenas.

Myślibórz urzeka dostojnością zabytków, świadczących o jego bogatej – liczącej ponad 700 lat przeszłości. Staromiejska dzielnica o kształcie niemal kolistym zachowała średniowieczny układ urbanistyczny. Otoczona jest fragmentami ceglano-kamiennych murów obronnych z XIV w. W linii murów zachowane są dwie czworoboczne, ceglane wieże bramne: Brama Nowogródzka i Brama Pyrzycka, a ponadto cylindryczna, ceglano-kamienna Baszta Prochowa, zwieńczona krenelażem.

W centrum miasta znajduje się prostokątny rynek otoczony domami z przeł. XVIII i XIX w. Pośrodku niego wznosi się późnobarokowy ratusz z 1771 r., piętrowy, założony na rzucie prostokąta. Zdobi go rokokowy kartusz, umieszczony w trójkątnym tympanonie.

Obok rynku gotycki kościół farny (jego początki sięgają drugiej połowy XIII w., rozbudowany w XV – XVI w.) z fragmentami pierwotnej budowli granitowej z 2 poł. XIII w., zachowanej w prezbiterium. Potężna kwadratowa wieża zakończona jest stożkowym hełmem: od zach. portal renesansowy z 1585 r., prezbiterium i nawy sklepione kolebkowo z lunetami, kruchta nakryta sklepieniem krzyżowym. Cenne wyposażenie wnętrza: bogato rzeźbiony ołtarz główny z 1697 r. oraz ambona z ok. poł. XVII w. Na wieży dwa dzwony z 1728 r.

Przy ul. Klasztornej znajduje się dawny kościół i klasztor podominikański z XIII i XV w., obecnie Myśliborski Ośrodek Kultury. Kilkakrotnie przebudowywany zatracił cechy stylowe. Zachował się gotycki portal z 2 poł. XIII w. i dzwonnica konstrukcji ryglowej z XVII w.

W zabudowaniach przyklasztornych, we wnętrzu których znajdują się dwie sale z gotyckimi sklepieniami (krzyżowo-żebrowym i kryształowym), mieści się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Za Bramą Nowogródzką, przy rozwidleniu dróg do Lipian i Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się Kaplica Św. Gertrudy z pocz. XV w. z profilowanym portalem (obecnie siedziba Pracowni Plastycznej).

Przy ul. Bohaterów Warszawy mieści się dawna Kaplica Św. Ducha z XIV w., później spichlerz, adaptowany dziś na Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Przy ul. Piłsudskiego, na dawnym skrzyżowaniu dróg do Chojny i Kostrzyna, gotycka kaplica jerozolimska z 1514r. Przy wylocie drogi do Kostrzyna szczątki korpusu wiatraka holenderskiego.

Bardzo ciekawym obiektem jest również Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Kościół p.w. Świętego Krzyża i Kaplica Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego). Za czasów Nowej Marchii Myślibórz był również szczególnym miejscem pielgrzymek. Obecnie pielgrzymi chcą zobaczyć miejsce, które pojawiało się w wizjach Św. Siostry Faustyny. Tu właśnie po II wojnie powstało Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Na obrzeżach miasta znajdują się miejsca pamięci ostatniej wojny – cmentarz wojskowy z mogiłami żołnierzy polskich i radzieckich (Półwysep Ptasi) oraz przy ul. Celnej – kamień pamiątkowy, poświęcony 120 pomordowanym w 1945 r. Niemcom – mieszkańcom Myśliborza.

Poza miastem znajdują się mniejsze miejscowości, w których zwiedzić można zabytkowe kościoły, dworki oraz parki przydworskie ze starymi okazami drzew i głazów narzutowych. W pobliżu wsi Pszczelnik warto zobaczyć znajdujące się w dawnej chacie żmudzkiej muzeum, oryginalną kapliczkę litewską i pomnik lotników litewskich – Stasysa Girenasa i Steponasa Dariusa, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 17 Lipca 1933 r. po przelocie przez Atlantyk z Nowego Jorku w drodze do Kowna.