Od 1999 roku Frankfurt (Oder) nosi miano „Miasta Kleista”, ponieważ to właśnie tutaj urodził się i studiował poeta Heinrich von Kleist. O wielkiej przeszłości tego starego hanzeatyckiego miasta świadczą gotyckie budowle ceglane, takie jak kościół Mariacki z niepowtarzalnymi, kolorowymi witrażami zwanymi „Szklaną Biblią” czy Sala koncertowa Carla Philippa Emanuela Bacha, będąca dawniej wyjątkowym kościołem franciszkańskim. Miasto jest dumne z ponownie założonego w 1991 roku Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.