Hanzeatyckie miasto Wismar wraz ze Stralsundem zostało w 2002 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jego najważniejszymi zabytkami są: historyczny port, potężne gotyckie ceglane kościoły, gotyckie kamienice mieszczańskie i rynek. Historyczne centrum miasta zachowało swój średniowieczny układ urbanistyczny i jest przykładem typowego nadmorskiego miasta handlowego lokowano na prawie lubeckim. Zachowana starówka z wieloma cennymi zabytkami pokazuje polityczne znaczenie i bogactwo tego nadbałtyckiego miasta w średniowieczu.

Ewangelicko-Luterański Kościół Parafialny św. Mikołaja w Wismarze od 2010 roku jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.