Przed bramami wielkiego hanzeatyckiego brata, Hamburga, na skraju niemieckiego zagłębia drzew owocowych o nazwie Altes Land, leży Buxtehude liczące obecnie 40 tysięcy mieszkańców. Nazwa „bajkowe miasto” pochodzi od „Bajki o zającu i jeżu” (Hase und Igel). Miejscem szczególnie przyciągającym turystów do tego miasta jest Stare Miasto, ze swoimi uliczkami, zespołem kanałów, jak również z gotyckimi budowlami i domami szachulcowymi z ostatnich 500 lat.