Cały region nadbałtycki, od Danii po Rosję, dzięki rozgałęzionej sieci miast hanzeatyckich stanowił w Średniowieczu wiodący pod względem gospodarczym obszar Europy. Na obecnym terytorium północnych Niemiec położonych jest kilka „metropolii” z tamtych lat. Po dziś dzień świadkami ówczesnej potęgi ekonomicznej pozostają wzniesione w tym okresie budowle. Utrzymane w stylu gotyckim, budowane z milionów cegieł powstawały w większości w okresie od roku 1200 do – z reguły – roku 1600. Te perły historii budownictwa odnajdujemy dziś w formie wiejskich kościołów i katedr, kamienic i ratuszów, a także bram i murów miejskich, zawsze w otoczeniu przepięknej przyrody.