Odwiedzających Prenzlau witają widoczne już z daleka wieże kościoła Mariackiego, które wraz z wieżą kaplicy pw. Ducha Świętego i wieżą bramy miejskiej Mitteltor tworzą słynną „panoramę czterech wież”. O świetności miasta w późnym średniowieczu świadczą ponadto dobrze zachowane gotyckie zabudowania klasztoru Dominikanów i Franciszkanów, kaplica pw. św. Jerzego i mury miejskie z sześcioma wieżami.

Dzięki wystawie ogrodniczej, która przyciągnęła w 2013 roku bardzo wielu gości, to miasto położone nad jeziorem Unteruckersee stało się jeszcze bardziej zielone i popularne.