EuRoB w telewizji

EuRoB w telewizji

Z okazji naszego Walnego Zgromadzenia w Neubrandenburgu, telewizia i radio północnoniemieckie (Norddeutscher Rundfunk, NDR) było na miejscu i nakręciło film dla magazynu telewizyjnego tzw. „Nordmagazin“.
Reportaż telewizyjny, który zajmuje się również naszą polsko-niemiecką współpracą, można znaleźć tutaj.