Pierwsze tablice informacyjne przed frankfurckim kościołem Mariackim

Pierwsze tablice informacyjne przed frankfurckim kościołem Mariackim

Miasto Frankfurt nad Odrą jest członkiem stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EuRoB) od 2012 roku. W minionej dekadzie wielu turystów wybrało się do Frankfurtu nad Odrą z przewodnikiem po gotyku ceglanym, dostępnym bezpłatnie w biurach informacji turystycznej i innych miejscach publicznych w całym regionie, aby zwiedzić Kościół Mariacki – jeden z największych kościołów halowych w północnoniemieckiej architekturze gotyku ceglanego. Ale nawet jeśli frankfurcki gotyk ceglany od dawna cieszy się ponadregionalną obecnością w przestrzeni wirtualnej, podobnie jak w innych miastach członkowskich, wcześniej brakowało tu odpowiedniego systemu oznakowań w kolorze ceglastoczerwonym, który stanowiłby orientację dla turystów i osób zainteresowanych kulturą, podążających trasą przez północne Niemcy, Polskę i Danię.
Wraz z zamontowaniem dwóch nowych tablic w pobliżu zachodniej bramy kościoła Mariackiego, podjęto pierwszy krok w celu uwidocznienia tematu gotyku ceglanego i sieci stowarzyszenia w centrum miasta. Istniejący system oznakowań na Regierungsstraße został reaktywowany w miejscu, z którego przestarzałe tablice informacyjne zostały usunięte jakiś czas temu po jesiennej burzy.

Od teraz goście mogą również dowiedzieć się więcej na temat Kościoła Mariackiego, ratusza, Kościoła Pokoju i sali koncertowej (dawny zakon franciszkański) nawet wtedy, gdy Kościół Mariacki jest zamknięty. Po jednej stronie czytelnicy znajdą godziny otwarcia, stałą wystawę wraz z audioprzewodnikiem oraz wydarzenia z harmonogramu, jak np. „Wieża nocą w Adwencie”. Po drugiej stronie krótko przedstawiono w słowie i obrazie najważniejsze walory kościoła św. Marii. Drugi panel koncentruje się na innych ceglanych budynkach we Frankfurcie i przedstawia fragment mapy miasta w celach orientacyjnych.

Wszystkie teksty są wydrukowane w języku niemieckim, polskim i angielskim. Tłumaczenia zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym i merytorycznym stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Koszt produkcji oznakowań ponosi miejskie biuro kultury. Układ oznakowań zaprojektował frankfurcki projektant mediów Ingo Carsten Rosche zgodnie z projektem korporacyjnym stowarzyszenia EuRoB, a produkcją i instalacją zajęła się firma Complot.

Po spotkaniu na miejscu w grudniu 2022 r. w celu zaplanowania oznakowań, dyrektor biura EuRoB, Dr. Edith Kowalski, ponownie udała się do Frankfurtu nad Odrą niemal dokładnie rok później, aby osobiście zapoznać się z rezultatami prac. Równocześnie przeprowadzono również pierwsze głosowania na doroczne walne zgromadzenie stowarzyszenia w 2027 roku. W tym roku Frankfurt nad Odrą po raz pierwszy będzie gościł około 40 niemieckich, polskich i duńskich miast członkowskich w trakcie trzydniowej imprezy.

W dalszym ciągu celem miasta pozostaje popularyzacja szczególnych walorów frankfurckiego gotyku ceglanego zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej. Z jednej strony mają się do tego przyczynić programy edukacyjne w Dniu Gotyku Ceglanego, które odbywają się zawsze w trzecią sobotę czerwca. Ponadto planowane jest udoskonalenie i rozszerzenie oznakowań, ponieważ w mieście nad Odrą wciąż znajduje się wiele mało znanych skarbów, np. malowidła ścienne na obecnie zakrytym szczycie XIII-wiecznego Kościoła Pokoju, które są właśnie odsłaniane, analizowane i dokumentowane na potrzeby wystawy w ramach projektu finansowanego przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko (DBU).

Zdjęcie: Jana Schmidt/Zakład Centrum Kultury