Wokół Bałtyku, na lądzie z daleka od wybrzeży, w miastach i we wioskach, zwiedzający natykać się będą co rusz na pozostałości wspaniałego dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego. Ta szczególna, charakterystyczna dla Europy Północnej spóścizna architektoniczna przysporzyła okolicy rozpoznawalności, która doprowadziła do założenia stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”.

U progu zrzeszającego dzisiaj miasta i regiony z Danii, Niemiec i Polski stowarzyszenia stanęła inicjatywa podjęta przez Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków), a także europejskie projekty oraz pojedyncze inicjatywy poszczególnych członków. W stowarzyszeniu odnaleźli się członkowie, którzy świadomi są wartości, znaczenia, ale także kulturalno-historycznego potencjału swoich ceglanych, gotyckich budowli. Połączyli oni swoje zasoby, aby wzbudzić w społeczeństwie świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego. W zjednoczonej Europie, po wielu stuleciach narodowe granice nie stanowią już przeszkody dla podróżujących zainteresowanych kulturą.