Dzień Gotyku Ceglanego 2021 (Diverse)

19.06.2021

19 czerwca 2021 r. to Dzień Gotyku Ceglanego! Tego dnia liczni członkowie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego zapraszają na szczególne wydarzenia, ekskluzywne informacje i pasjonujące wycieczki. Miasta członkowskie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego łączy wspólne dziedzictwo kulturowe, a więc średniowieczna architektura gotyku ceglanego w przeważającej części w regionie Bałtyku. Miasta te pragną przedstawić to dziedzictwo szerokiej publiczności […]

weiter lesen

Walne Zgromadzenie Członków 2021 (Diverse)

15.09.2021

XV Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 roku w Neubrandenburg w Niemczech. Dalsze informacje zostaną ogłoszone.

weiter lesen