Tradycja kolegiaty ufundowanej przez Dobiechnę – wdowę po Wojsławie, opiekunie Bolesława Krzywoustego – sięga XII w. Istniejąca budowla powstała w pierwszej połowie XIII w. i posiada cechy romańsko-gotyckie. W XV w. do fasady budynku dobudowano gotycką wieżę. Odkrycia archeologiczne wskazują, że była ona jedną z najwcześniejszych budowli o cechach gotyckich na terenie Polski.

Od 1180 r. przy kolegiacie istniała szkoła typu trivium. W XVII w. przy kolegiacie powstało kolegium jezuitów, którzy w XVIII w. rozpoczęli jej przebudowę. Po przejęciu szkoły w 1773 r. przez Komisję Edukacji Narodowej, budynek przebudowano wg projektu Stanisława Zawadzkiego, a w 1843 r. wg projektu Antoniego Corazziego. Wielowiekową tradycję kontynuuje Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego (popularnie zwane „Małachowianką”). Szkoła uznawana jest za najstarszą istniejącą w tym samym miejscu szkołę w Polsce.

 

kontakt:

LO im. St. Małachowskiego
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock
tel. +48 24 366 66 00
fax +48 24 366 36 01
e-mail: malachowianka@op.pl
www.malachowianka.plock.org.pl

Adresse

Adresse:

ul. Małachowskiego 1, Płock, Polen

GPS:

52.543311200000026, 19.686856711639418

Telefon:

-

Email:

-