Niemcy

Cały region nadbałtycki, od Danii po Rosję, dzięki rozgałęzionej sieci miast hanzeatyckich stanowił w Średniowieczu wiodący pod względem gospodarczym obszar Europy. Na obecnym terytorium północnych Niemiec położonych jest kilka „metropolii” z tamtych lat. Po dziś dzień świadkami ówczesnej potęgi ekonomicznej pozostają wzniesione w tym okresie budowle. Utrzymane w stylu gotyckim, budowane z milionów cegieł powstawały […]

weiter lesen