Żeńskie klasztory, Lüneburg

O niegdyś niezwykle bogatym klasztornym krajobrazie Księstwa Lüneburg świadczy dzisiaj jeszcze sześć żeńskich klasztorów. Najstarszy z nich to Walsrode (sprzed 986 roku), później powstał Ebstorf (ok. 1160 roku), Lüne (w 1172 roku), Wienhausen (około w 1230 roku), Medingen (w 1241 roku) i Isenhagen (w 1243 roku). Ebstorf, Lüne, a później też Walsrode zorganizowane były zgodnie […]

weiter lesen

Niemcy

Cały region nadbałtycki, od Danii po Rosję, dzięki rozgałęzionej sieci miast hanzeatyckich stanowił w Średniowieczu wiodący pod względem gospodarczym obszar Europy. Na obecnym terytorium północnych Niemiec położonych jest kilka „metropolii” z tamtych lat. Po dziś dzień świadkami ówczesnej potęgi ekonomicznej pozostają wzniesione w tym okresie budowle. Utrzymane w stylu gotyckim, budowane z milionów cegieł powstawały […]

weiter lesen