Walne Zgromadzenie Członków w Chorin i Eberswalde

Walne Zgromadzenie Członków w Chorin i Eberswalde

W lipcu 2017 roku miasto Eberswalde i Klasztor Chorin przystąpiły do stowarzyszenia non-profit Europejski Szlak Gotyku Ceglanego jako wspólny pełnoprawny członek.

5 lat później są gospodarzami XVI Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia: przy pięknej pogodzie późnego lata ponad 30 członków z Polski i Niemiec spotkało się najpierw w Chorin, a potem w Eberswalde. Bogaty program kulturalny, który towarzyszył spotkaniu, pozwolił przybyłym członkom zwiedzić wybitne zabytki gotyku ceglanego i wymienić poglądy z kolegami po fachu.
Oprócz Klasztoru Chorin w centrum uwagi znalazł się Kościół Marii Magdaleny w Eberswalde.

Pierwsze dwa dni członkowie spędzili w Chorin. Catering w dniu Walnego Zgromadzenia zapewniła firma Globus Naturkost z Eberswalde. Trzeciego dnia członkowie przebyli drogę z Chorin do Eberswalde dzięki pomocy Taxi Wutskowsky.

„Czujemy się zaszczyceni, że burmistrz miasta Eberswalde, Götz Herrmann, poświęcił czas, aby nas osobiście powitać. To nie takie oczywiste i wiele znaczy dla naszego stowarzyszenia”, mówi Dr. Edith Kowalski, dyrektor stowarzyszenia.

Po urozmaiconej wycieczce z przewodnikiem po Eberswalde z urbanistką Karen Oehler i Dr. Georgem Werdermannem, kierownikiem Urzędu Marketingu Miejskiego i Turystyki, podczas której członkowie mieli okazję poznać nie tylko historię i architekturę, lecz także niektóre piękne, mało znane miejsca w mieście, zostali zaproszeni do Café Gustav na przerwę obiadową.

Członkowie udali się następnie do Kościoła Marii Magdaleny, gdzie pastor Hanns-Peter Giering ich oprowadził. Była to jego przypuszczalnie ostatnia wycieczka w trakcie swojej kadencji przed udaniem się na zasłużoną emeryturę.
To niezwykle interesujące zwiedzanie kościoła, podczas którego członkowie poznali wiele ciekawych informacji, a nawet mogli wspiąć się na więźbę dachową, było ukoronowaniem Walnego Zebrania.
Wspaniale było dla członków ujrzeć Kościół Marii Magdaleny przywrócony do dawnej świetności po strasznym pożarze w 2019 roku, w którym został dotkliwie uszkodzony.

Członkowie mówią jednym głosem: „Bardzo podobało nam się w Chorin i Eberswalde. Z chęcią tam wrócimy!”

© EuRoB, Eiko Wenzel