Walne Zgromadzenie Członków 2021

Walne Zgromadzenie Członków 2021

25.10.2019 09:00 Uhr

XV Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 roku w Neubrandenburg w Niemczech.

Dalsze informacje zostaną ogłoszone.