Jubileuszowa konferencja “Gotyk w Gdańsku”

Jubileuszowa konferencja “Gotyk w Gdańsku”

“Gotyk w Gdańsku” –
konferencja w 10-lecie obecności naszego miasta na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Do Gdańska zjechali znawcy gotyku ceglanego – przede wszystkim z miast zrzeszonych w międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, do którego nasze miasto należy od 10 lat, ale nie tylko. Dwudniowa konferencja (25 i 26 kwietnia) w Muzeum Gdańska poświęcona jest gotyckiemu dziedzictwu nie tylko z punktu widzenia badaczy, ale także jako unikalnego produktu turystycznego.

Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego to międzynarodowa sieć kulturowa z misją edukacyjną, zrzeszająca obecnie 42 niemieckie, duńskie i polskie miasta, w których do dziś przetrwały zabytki gotyku ceglanego. Jednym z ośmiu miast polskich w Stowarzyszeniu jest Gdańsk, na którego gotyckiej trasie znalazły się m.in.: Bazylika Konkatedralna Najświętszej Marii Panny (największa europejska świątynia zbudowana z cegieł), kościół św. Mikołaja (najstarszy kościół w Gdańsku, założony w XII wieku), Wielki Młyn, Żuraw, Ratusz Głównego Miasta i wiele innych.

Na jubileuszową konferencję podkreślającą dekadę obecności Gdańska w Stowarzyszeniu przyjechali przedstawiciele biura organizacji, która ma swoją siedzibę w Berlinie.

“Początków naszego stowarzyszenia sięgają inicjatywy Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków, która tuż po zjednoczeniu Niemiec rozpoczęła projekt przypominający o tradycji gotyku ceglanego w naszym kraju, zwłaszcza w zaniedbanych północno-wschodnich landach”, mówił Christoph Pienkoss, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. “Ale ponieważ dziedzictwo to jest obecne nie tylko w Niemczech, to powstał pomysł na Stowarzyszenie sięgające ponad granice. Obecnie, po dwunastu latach naszego działania, dziedzictwo gotyku ceglanego jest już szeroko znane i doceniane przez turystów, którzy uwielbiają malownicze miasteczka i miasta – Gdańsk jest najlepszym tego przykładem. Naszą działalność nazwać można także wieloletnią kampanią marketingową na rzecz gotyku.”

Dr Edith Kowalski, dyrektorka Stowarzyszenia podkreśliła, że ceglane budynki gotyckie mają wprawdzie wspólny język architektoniczny, ale każdy z nich wyróżnia się czymś innym: “Zachęcamy ludzi do dostrzegania wyostrzonym wzrokiem tego, co wykracza poza ulotny zachwyt, a historię średniowiecza, Hanzy i gotyku ceglanego można dobrze poznać, podróżując wzdłuż naszego szlaku, który jest efektem ścisłej współpracy przedstawicieli służb ochrony zabytków, naukowców, kościołów i parafii, lokalnych stowarzyszeń, specjalistów ds. turystyki i marketingu oraz przedstawicieli administracji”, wymieniła Edith Kowalski. “W tym gronie współpracujemy także na rzecz zachowania i promocji unikalnego stylu architektonicznego występującego na bardzo ograniczonym obszarze, jakim jest głównie region Morza Bałtyckiego. Wspólnymi siłami staramy się przedstawiać go szerokiej publiczności europejskiej.”

Szczególnym dniem promocji tego dziedzictwa będzie 15 czerwca – będzie to bowiem ustanowiony przez Stowarzyszenie dzień gotyku ceglanego obchodzony przez wszystkie miasta członkowskie.

“Podczas konferencji chcemy pokazać, że gotyk to wciąż fascynujący temat dla badaczy, że ciągle wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych, a nowe odkrycia powodują, że na pewne sprawy trzeba spojrzeć inaczej, na nowo”, mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska, które jest jednym z organizatorów gotyckiej konferencji. “Będziemy też mówić o potencjale turystyczny, jaki generuje to nasze wspólne dziedzictwo, jakie możliwości daje w rozwoju regionów, w których przetrwało do dziś.”

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali 15 zróżnicowanych wystąpień – tematyka rozciągała się między problematyką konserwatorską a turystyką rowerową szlakiem architektury gotyckiej w regionie gdańskim.
Podczas drugiego dnia konferencji zaplanowano zwiedzanie Gdańska i regionu.

Organizatorzy konferencji: Gdańska Organizacja Turystyczna, Muzeum Gdańska, Miasto Gdańsk
Partnerzy: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
Tekst: Miasto Gdańsk, opublikowane dnia 25.04.2019 na www.gdansk.pl
Foto: E. Kowalski