Klasztory na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – Gotyk Ceglany w KLOSTERLAND

Klasztory na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – Gotyk Ceglany w KLOSTERLAND

Dziękujemy naszemu partnerowi kooperacyjnym KLOSTERLAND!

„Klasztory na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – Gotyk Ceglany w KLOSTERLAND?!

Z punktu widzenia zarówno Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, jak i KLOSTERLAND e.V., jest to ekscytujący temat, którym oba stowarzyszenia od teraz będą zajmować się razem, jak zadecydowano dzisiaj w małej grupie.

Chociaż obie organizacje od kilku lat połączone są poprzez wzajemne członkostwo, dzisiejsze spotkanie było małym wznowieniem tej współpracy. Latem KLOSTERLAND zdecydował się na strategiczną reorientację w kierunku Centrum Kompetencyjnego Kultury Klasztornej, natomiast dr. Edith Kowalski przejęła zarządzanie biurem #EuRoB dopiero w maju 2018 roku.

Obie strony chciałyby w przyszłości ściślej współpracować i realizować konkretne projekty współpracy, takie jak m.in. oferty podróży, temat dnia/roku lub podobne.

Cieszymy się z dalszej współpracy i życzymy EuRoB i naszej kooperacji udanego roku 2019!“

Lara Buschmann i Stefan Beier