Wizyta z Japonii

Wizyta z Japonii

Bardzo się cieszymy, że Prof. Dr Tadashi Saito, profesor architektury i historii architektury z Tokio w Japonii, odwiedził nas w naszym biurze w Berlinie. Zajmuje się nie tylko badaniami zabytków, ale jest również bardzo zainteresowany turystyką kulturalną. Rozmawialiśmy z nim o naszej pracy i otrzymaliśmy wspaniały feedback:

„Dziękuję bardzo za możliwość, że wczoraj mogłem osobiście powitać Panią w państwa wspaniałym biurze. Byłem wzruszony, że opowiedziała mi Pani tak pasjonująco, ale i szczegółowo, i oczywiście z wielką dumą, historię i wszystkie doświadczenia związane z działalnością dla Gotyku Ceglanego.“