10 lat Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego

10 lat Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego

Przez dwa i pół dnia członkowie stowarzyszenia „Europäische Route der Backsteingotik e. V.” (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego) świętowali jubileusz 10-lecia istnienia organizacji. Obchody odbyły się w Greifswaldzie – miejscu, w którym 10 lat wcześniej powołano do życia stowarzyszenie.

W dniach 24-26 września 2017 r. uczestnicy imprezy poznali lepiej Greifswald – podczas wieczornego oprowadzania przez przewodnika w historycznym stroju stróża nocnego (niem. Nachtwächterführung) – oraz podczas szczegółowego oprowadzania po Katedrze pw. św. Mikołaja i Kościele Mariackim. Ponadto 25 września odbyła się wycieczka statkiem do ruin klasztoru Eldena w pobliskiej wiosce rybackiej Wieck. Wieczorami, wspólnie z gośćmi reprezentującymi świat polityki i turystyki, w przyjemnej atmosferze świętowano w Krajowym Muzeum Pomorza (niem. Pommersches Landesmuseum). 26 września 2017 r., w dniu jubileuszu swojego założenia, stowarzyszenie spotkało się na dorocznym zgromadzeniu członków: podsumowano udane 10 lat i przedstawiono plany na kolejny rok.

Od ponad 10 lat z sukcesami ręka w rękę w stowarzyszeniu pracują konserwatorzy zabytków i przedstawiciele branży turystycznej, wspólnie działając na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego. Początkowo uwagę na ten szczególny styl architektoniczny w latach 90-tych XX wieku zwróciła Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (niem. Deutsche Stiftung Denkmalschutz) w ramach lokalnej, ograniczonej do terytorium północnych Niemiec inicjatywy „Drogi do gotyku ceglanego” (niem. „Wege zur Backsteingotik”). Kolejnym przedsięwzięciem był realizowany w latach 2002-2007 projekt unijny „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (niem. „Europäische Route der Backsteingotik, EuRoB”). W projekcie tym uczestniczyły miasta z całego wybrzeża Bałtyku, aż po kraje bałtyckie i Szwecję. Stowarzyszenie zostało założone po zakończeniu realizacji projektu 26 września 2007 r.