Stargard jest miastem, gdzie odnaleźć można wiele śladów historii Pomorza Zachodniego zaklętej w niezwykłe gotyckie budowle – świadectwo kunsztu dawnych rzemieślników i artystów.

Wznoszący się ku niebu szlachetny gotyk kościołów jest świadectwem ludzkiej siły ducha – szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie zachwycającej swoim pięknem i harmonią, monumentalnej, ale jednocześnie subtelnej architektury Kościoła Mariackiego.

O bogactwie miasta, ale także przezorności jego hanzeatyckich mieszkańców świadczy imponujący system obronny miasta. Rzeka Ina, zielone tereny parkowe wokół Starówki, Ratusz i kamieniczki przyciągają swoją urodą i klimatem. Stargard nazywany jest też „klejnotem Pomorza”.