Dawny cystersko-benedyktyński zespół klasztorny od ul. Klasztornej, Chełmno, fot. Elżbieta Pawelec

Description: Dawny cystersko-benedyktyński zespół klasztorny od ul. Klasztornej, Chełmno, fot. Elżbieta Pawelec

Dimensions: 798 x 1200

File Type: jpeg

File Size: 216 KB